Zeměpis otázky, referáty

2.4. Měřítka plánů a map

Zobrazení musí být zmenšené, a tak poměr v jakém je zobrazení provedeno uvádíme měřítkem. Pro mapy malého území lze ještě zakřivení povrchu zanedbat ( tak do 30 km). Zmenšené mapy, na nichž se nezobrazuje...

2.5. Kartografické vyjadřovací prostředky

Obsah map se vyjadřuje pomocí kartografických vyjadřovacích prostředků, které nazýváme mapové značky, které jsou uvedeny ve vysvětlivkách. Podle tvaru se dělí na bodové, čárové a plošné:a) bodové značky – slouží k znázornění objektů, jejichž...

1.4. Slapové jevy

Jsou to periodické deformace zemského tělesa, které jsou vyvolány gravitačním působením Měsíce a Slunce, ale také odstředivou silou, která vzniká pohybem Země kolem společného těžiště soustavy Země-Měsíc, což je barycentrum, které leží asi 1...

2. Kartografie

Mapa je zmenšený rovinný obraz Země nebo jiného vesmírného tělesa.Tvar Země – geoid -však nelze matematicky definovat, byly pro mapovou tvorbu vypočteny tzv. referenční elipsoidy. Zmenšeným trojrozměrným kulovým modelem Země je glóbus. Díky geometrické...

2.1. Kartografická zobrazení geografických map

Kartografická zobrazení jsou početní a konstrukční metody, jejichž pomocí lze sestrojit zeměpisnou síť v rovině mapy.Při zobrazování je třeba brát v úvahu zakřivení zemského povrchu, protože kulovou nebo zakřivenou plochu nelze zobrazit bez zkreslení,...

1.1. Planety sluneční soustavy

a) terestrické planety – jsou to planety zemského typu – Merkur, Venuše, Země, Mars a jedná se o planety stejného složení a srovnatelných rozměrů.b) velké planety – Jupiter, Saturn, Uran a Neptun, které jsou...

1.2. Země

Už od Newtona víme, že Země je koule, napólech zploštělá – má tvar rotačního elipsoidu. V 19. stol byl pro tvar Země zaveden název geoid, což je těleso nejpřesněji vystihující tvar Země. Pro potřeby...

1.3. Pohyby Země a její důsledky

a) rotační pohybZemě se otáčí kolem své osy proti směru hodinových ručiček, od západu k východua jedno otočení trvá 23 hod 56 min a 4 s – je to tzv. hvězdný den. Úhlová rychlost...

Maturitní otázky ze ZEMĚPISU

1. Postavení Země ve vesmíru 6 Planety sluneční soustavy 6 Měsíc 6 Země 7 Pohyby Země a její důsledky 7 Slapové jevy 8 Časová pásma 8 2. Kartografie 9 3. Litosféra 12 4. Pedosféra...

1. Postavení Země ve vesmíru

Naše planeta se nachází ve sluneční soustavě, jejíž stáří se odhaduje asi na 4,7 miliard let. Z mezihvězdné hmoty se vytvořil diskovitý útvar, uprostřed něhož se zvyšovala teplota i hmostnost a zformoval se zárodek...