Zeměpis otázky, referáty

Urbanizace

Urbanizace= migrace z venkova do měst– tzn. Rostou města, ale i toto stěhování je příkladem toho, že lidé na vsi se domnívají, že ve městě je život snazší (vidí zde více příležitostí) – v...

Směr a velikost migrace

Směr a velikost migrace– tyto ukazatelé jsou dány mnoha vlivy– rozhoduje mnoho věcí, při rozhodování zda se stěhovat, či nikoli– na 1. místě při rozhodování je překvapivě bydlení, dále pak je to životní prostředí,...

Migrace

Migrace Vynucená migrace– např. po 2. Světové válce – pohyb přibližně 15 mil. lidí (většinou Němci, Čechů 3 mil.)– vynucená migrace se objevuje dodnes – např. v Jugoslávii (etnické čištění – Muslimové buď odejdou,...

Stěhování a migrace

Stěhování a migrace– známé již od dávných dob – nerovnoměrné rozložení lidí na zemském povrchuVýznam: – šíření nových poznatků a technologií ve všech oblastech lidské činnosti – přínos nové krve do populace (entogeneze) –...

Kratší stěhování – tzv. dojížďka

ad a/ kratší stěhování – tzv. dojížďka– tzn. do škol, zaměstnání, rekreace,…– po určité době dochází k návratu do trvalého bydliště– cesty realizované v jednom dni– venkované využívají městské vybavenosti (zaměstnání, školy, obchody, úřady,...

Stárnutí obyvatelstva

Stárnutí obyvatelstva (ageing)– výrazný pokles mladé složky v populaci– výrazný nárůst složky 60ti a více letých Podíl obyvatelstva 0 – 15ti letých (je to prům. roků 1995 – 2000)Jemen 47,5% Somálsko 47,6% Uganda 49,4%...

Negativní ukazatelé

Negativní ukazatelé (ageing a ÚP) mohou vést až k vysokým daním, prodlužování produktivního věku, upadání školství a přetížení zdravotnictví. Genetické inženýrství – kolem roku 2050 – dožívání se až 120 – 140 let (spočívá...

Dle OSN – byly sestaveny 3 varianty…

Dle OSN – byly sestaveny 3 varianty – z nichž nejpravděpodobnější je střední, která říká, že v roce 2050 klesne ÚP na hodnotu +/- 2. Příčiny klesání ÚP 1/ růst vzdělanosti žen 2/ vyšší...

PORODNOST

PORODNOST– úhrnná plodnost (ÚP) = prům. počet dětí, které živě porodí 1 žena během svého plodného věku (ČR: 15 – 40 let) = demografický ukazatelNejvyšší úhrnná plodnost Nejnižší úhrnná plodnost Jemen 7,6 Španělsko 1,16...