Zeměpis otázky, referáty

Průmysl organické syntézy

Průmysl organické syntézy (sekundární suroviny obsahující uhlovodíky, polotovary, umělá vlákna, plasty, syntetický kaučuk atd.). Výroba petrochemických produktů (plastů, syntetických vláken a syntetického kaučuku) patřila ještě do poloviny 70. let k nejdynamičtějším oborům. Přestože se...

Chemický průmysl

Chemický průmyslje jedním z činitelů ovlivňujících technicky pokrok v hospodářství. V minulém století se rozvinul jako dodavatel pomocných látek. Současná chemizace většiny odvětví hospodářství vymaňuje člověka z omezeného kruhu naturálních surovin s jejich danými...

Hlavní strojírenské oblasti

Hlavní strojírenské oblastiRozmístění strojírenského průmyslu je výrazně nerovnoměrné. Podstatná část jeho produkční kapacity je soustředěna na severní polokouli mezi 30-60 sev. zem. šířky v oblastech koncentrace moderní hospodářské aktivity, vědecko-výzkumného potenciálu a vysoké civilizační...

Rozhodující vliv na rozmístění výroby obráběcích strojů…

Rozhodující vliv na rozmístění výroby obráběcích strojů (v poslední době řazených do automatizovaných linek a robotizovaných provozů) mají kvalifikovaná pracovní síla, tradice a výzkumná základna, závody jsou lokalizovány především v oblastech (střediscích) s dlouholetou...