Zeměpis otázky, referáty

Potravinový problém 1

Problém výživy obyvatelstva – potravinový problém (nedostatek potravin – hlad, možnosti regulace a zmírnění problematiky) Potraviny a hladomor– Teoreticky by se uživilo 20 mld lidí (přesycenost, hladomory)– Nasyceno více lidí než v minulosti, ale...

Obchod 7

CLA A JEJICH ÚLOHA V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ• clem se rozumí dávky vybírané za zboží při přechodu přes hranice.• název clo pochází z řeckého slova thélos čti: [ célos ]• vychází se z britského celního...

Obchod 8

Důsledky integrace:• propojují se omezené, samostatné národní trhy = rozsáhlejší trh, který by měl přinášet výhody všem zúčastněným stranám• ekonomické důsledky:zhromadňování výroby  zvyšující se produktivita práce  rozsáhlejší nabídka zboží  tlak na...

Obchod 9

ÚLOHA GATT V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚGATT – Všeobecná dohoda o obchodu a clechvznik GATT – po 2. SV snaha OSN založit organizaci zabývající se rozvojem mezinárodního obchodu a odstraňování jeho překážek – provizorní řešení před...

Obchod 3

Vývoj obchodu 5. – 8. století Počátky feudalismu v oblasti obchodu – krok zpět ve srovnání s obdobím otrokářským. Uzavřené naturální hospodářství feudálního panství mělo snahu vyprodukovat všechny potřebné produkty pro panovníka a poddané....

Obchod 4

PŘEDMĚT MEZINÁRODNÍHO OBCHODU = výměna:• reprodukovatelné hmotné statky (komodity)• nereprodukovatelné hmotné statky (přírodní bohatství)• nehmotné statky (služby, informace, duševní bohatství, know-how)+ mezinárodní transakce výrobních činitelů (kapitál, lidská práce) Subjekty mezinárodního obchodu:• jednotliví výrobci a...

Obchod 5

FUNKCE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU /MEO/1) Transformační funkce MEO– Transformuje strukturu domácí produkce (domácích zdrojů) ve strukturu žádoucí v oblasti užití (výrobního i finálního užití).– Substituuje část domácí výroby a domácích zdrojů dovozem zboží ze zahraničí...

Obchod 6

Faktory ovlivňující strukturu exportu a importu– geografické podmínky– rozdíly v lidském kapitálu, znalostech (know-how)– rozdíly v dosažené úrovni techniky a technologie– rozdíly ve vybavenosti výrobními faktory– rozdíly ve výši vynaložené společenské práce (ekonomická efektivnost...

Obchod 2

Charakter obchodu  výměnný obchod uvnitř států (nejvíce mezi městy a vesnicí)  výměna mezi státy Babylonská říše kolébka prvních pokrokových rysů v obchodě. Formalizované principy obchodu v obchodním zákoníku staré cca 4 tis....

Obchod 1

Obchod jako zvláštní samostatná hospodářská činnost – rozhraní rodové a otrokářské společnosti. Důsledek oddělení řemesla od zemědělství a města od vesnice. Vznik zbožní výroby, z jednoduché zbožní výměny peněžní. Majitelem výrobku výrobce. Cílem výměny...