Zeměpis otázky, referáty

3.5. Říční

B) ŘíčníVoda, která stéká po zemském povrchu ho modeluje vymýláním (erozí), odnášením (transportem) a usazováním (sedimentace). Nesoustředěný povrchový odtok vody se nazývá ron, a ten vzniká při dešti nebo tání sněhu. Na svazích se...

3.6. Kryogenní

C) KryogenníHlavní exogenní činitelv polárních krajích a ve velehorských oblastech, hlavním modelačním činitelem je voda v pevném skupenství. Sněžníky jsou místa, kde trvale zůstává sníh a postupně se mění na led. Sněžná čára je...

3.2. Litosféra

Je pevný zemský povrch, který obsahuje zemskou kůru a nejsvrchnější část zemského pláště, je uložena na astenosféře (plastický podklad) a dosahuje mocnosti asi 100-250km. Pohybují se na ní litosférické desky, konvekčními proudy, které jsou...

3.3. Horotvorná činnost

1) Horotvorná činnostVzniká v místě střetu litosférických desek, které zapřičiňují vrásnění a vznik lomů. Vrstvy sedimentů se tlakem zprohýbají v tzv. vrásy, což jsou vlnité útvary svrchní části litosféry, složené ze synklinály (prohnutí dolů)...

3.4. Exogenní pochody a jimi vytvořené tvary georeliéfu

Původ mají mimo zemskou kůru a zdrojem energie je slunce a atmosférické pochody (déšť, voda, ledovce, organismy, člověk). Jsou také ovlivněny nadmořskou výškou a zeměpisnou šířkou. Tyto pochody zmenšují rozdíly zemského povrchu. A) SvahovéTyto...

2.6. Druhy map

1) Podle měřítka :– Mapy velkého měřítka ( do 1:200 000)– Mapy středního měřítka ( do 1:1 000 000)– Mapy malého měřítka ( nad 1: 1 000 000) 2) Podle obsahu :– mapy s...

3. Litosféra

Litosféra je pevný obal Země, který zahrnuje zemskou kůru a nejsvrchnější část zemského pláště. Dosahuje mocnosti 100-250km. Zemská kůraJe oddělena od zemského pláště tzv. Mohorovičičovou plochou diskontinuity a její mocnost je proměnlivá, protože pod...

3.1. Dělíme ji na pevninskou, oceánskou a přechodnou

– pevninská zemská kůra je složena ze tří vrstev – sediment, žula a čedič.– oceánská zemská kůra – sediment, sedimento-čedičová a čedičová vrstva– přechodná – sediment, čedičŠtíty jsou jádra pevnin, tvořená hlubinnými a vyvřelými...

2.2. Podle polohy zobrazovací plochy

3) Podle polohy zobrazovací plochy :– azimutální zobrazení – zobrazovací plochou je rovina. Kulová plocha je převáděna do roviny mapy. Jestliže je azimutální zobrazení v normální poloze, tak se tečná rovina dotýká glóbu v...

2.3. Vznik mapy

Podle vzniku mapy dělíme na původní (originální), které vznikly z přímého měření v terénu nebo na základě vyhodnocení leteckých snímků, nebo mapy odvozené, které jsou zpracované z map původních s použitím grafické generalizace. 1)...