Zeměpis otázky, referáty

Maturitní otázky ze ZEMĚPISU

13. Západní Evropa ( VB, Irsko, Francie, Benelux ) 49Velká Británie 49Irsko 50Francie 50Belgie 51Nizozemí 52Lucembursko 52 14. Jižní Evropa ( Portug., Španěl., Itálie, Řecko) 53Španělsko 53Portugalsko 54Itálie 54San Marino 55Vatikán 55Malta 55Řecko 55...

Maturitní otázky ze ZEMĚPISU

16. Střední Evropa ( Německo, Švýcarsko, Rakousko … ) 58Německo 58Rakousko 60Lichtenštejnsko 61Švýcarsko 61 17. Státy východní Evropy ( Polsko, Maďar., Sloven.,Balk.) 62Polsko 62Slovensko 63Maďarsko 64Bulharsko 65Rumunsko 65Slovinsko 65Bosna a Hercegovina 65Makedonie 66Jugoslávie 66Chorvatsko...

Maturitní otázky ze ZEMĚPISU

18. Rusko + nástupnické státy ( Ukrajina, Kazachstán .. ) 66Těžební průmysl 67Strojírenský průmysl 68Elektrárenství 68Hutnictví 68Chemická oblast 68Dřevozpracující průmysl 68Textilní průmysl 68Doprava 68Administrativní členění 68Bělorusko 68Ukrajina 69Moldavsko 69 19. Jihozápadní Asie ( Perský...

Maturitní otázky ze ZEMĚPISU

Složení obyvatelstva podle věku 33Rasové složení obyvatelstva 33Národnostní složení obyvatelstva 34Rozlišení obyvatelstva z náboženského hlediska 34Náboženské konflikty 34Ekonomické složení obyvatelstva 35Přírodní faktory 35Socioekonomické faktory 35Hlavní území seskupení obyvatelstva 35Rozdělení sídel 36 8. Státy severu...

Maturitní otázky ze ZEMĚPISU

1. Postavení Země ve vesmíru 6Planety sluneční soustavy 6Měsíc 6Země 7Pohyby Země a její důsledky 7Slapové jevy 8Časová pásma 8 2. Kartografie 9 3. Litosféra 12 4. Pedosféra a biosféra 17 5. Atmosféra 23Vrstvy...

Hlavní oblasti chemického průmyslu

Hlavní oblasti chemického průmyslu Začátkem 90. let se postavení hlavních světových výrobců a exportérů chemikálií (s výjimkou evropských postkomunistických zemí) příliš nezměnilo, přestože sílí tendence rozvíjet chemický průmysl v rozvojových zemích, zejména petrochemii, výrobu...

Přes 25 % světové výroby reprezentuje Severní Amerika

Přes 25 % světové výroby reprezentuje Severní Amerika, z toho přes 20 % připadá na USA, které mají rozsáhlou surovinovou základnu pro rozvoj anorganické i organické chemie. Rozmanitá výroba zásobuje vnitřní trh především produkty...

Zvlášť rychle roste produkce syntetických vláken

Zvlášť rychle roste produkce syntetických vláken. Závody na jejich výrobu se nejčastěji lokalizují v oblastech s rozvinutým průmyslem organické syntézy a s vyspělou palivoenergetickou základnou, využívají rovněž ženské pracovní síly. Výroba umělých vláken relativně...

Základní anorganická chemie

Základní anorganická chemie (těžba prvotních surovin, výroba hnojiv, kyselin, sody, chlóru, louhů atd.). Základní význam, vzhledem k univerzálnímu použití má výroba kyseliny sírové, která je ukazatelem vyspělosti chemického průmyslu vůbec. Její přeprava je velmi...