Zeměpis otázky, referáty

Ekonomicky velmi vyspělí

• ekonomicky velmi vyspělí• kolonizován Brity – boje s domorodými Maory• zemědělství a rybolov – chov ovcí, skotu, ovoce a zelenina• vývoz – uhlí do Japonska, masné výrobky, máslo, sýry, ovoce (kiwi)Oceánie • Austrálie,...

c) Velké předělové pohoří –

c) velké předělové pohoří – východ – Australské alpy (Mt. Kosciusko 2 228 m), hercynské vrásnění• Arnhemská země• Yorský poloostrov• Carpentarský záliv• Tasmánie• Velké předělové pohoří• Modré hory• Australské Alpy• MacDonellovo pohořé• Ayers Rock•...

VI. Lesotundra

• mechy, lišejníky, roztroušené stromy Tundra • bez stromového porostu – křoviny, byliny, mechy• krátké vegetační období• vývoj rostlin urychlují dlouhé letní dny – nedostatek tepla nahrazen množstvím slunečního tepla 7. Arktický (a antarktický)...

b) Austrálie a Oceánie

• Austrálie + Oceánie 8,9 mil. km2, 28 mil.obyv.• Austrálie 7,7 mil. km2, 18 mil.obyv AUSTRÁLIE • hl.m. Canberra• 18 mil.obyv.• úřední jazyk – angličtina• státní zřízení: federativní stát – konstituční monarchie – člen...

II. Střídavě vlhké tropické lesy

• listnaté lesy• období sucha – vegetační období, shazování listů• monzuny – přední a zadní Indie3. Vnější tropické pásy • mezi 20-30 °C• nacházejí se zde oba obratníky• tropický vzduch – suchý nad pevninou•...

IV. Savany

• období dešťů: zelená, kvetoucí• období sucha: žlutá, spálená, suchá• žirafy, lvi, antilopy, gazely, zebry Pouště, polopouště • převažuje výpar nad srážkami• velké množství podzemní vody• oázy: palma datlová• téměř 1/3 pouště • polopouště...

V. Stepi

• původně travnaté porosty – silná vrstva humusu – černozem• přeměněné stepi – světové obilnice (USA, Can, Arg)• stepi přecházejí v lesostepi Lesostepi • prakticky už nejsou – stromy vykáceny• zemědělství Lesy mírného pásu...

Podzol (šedé lesní půdy)

• Málo úrodné• Většinou pokryté jehličnatým lesem (Skandinávie)Červenozemě• Barva způsobena Fe2O3• V sušších oblastech- pastvinyŽlutozemě• Ve vlhčích oblastech (kolem rovníku)• Barva způsobena přítomností Fe2O3, Al2O3• Chudé na živiny, vyžadují intenzivní hnojeníTundrové půdy• Studené oblasti•...

21 a) Biosféra = obal Země, tvořen živými organismy

• biologie – stavba• biogeografie (zkoumá rozmístění)o fytogeografie – rozložení rostlino zoogeografie – rozložení zvěřeo ekologie – vztah člověka a přírody• rostliny podle nároků:o na teplo – teplomilné, chladnomilnéo na světlo – světlomilnéo na...

Podnebné pásy, přírodní krajiny a vegetační pásy

1. Ekvatoriální (rovníkový) pás • teploty vyrovnané po celý rok (24-28 °C, 10-15 °C)• velké množství srážek (rozděleny rovnoměrně)• Jižní Amerika, Střední Afrika I. Tropické deštné pralesy• rostlinná patra (listnaté stromy)• pestré druhové složení•...