Zeměpis otázky, referáty

Chemický průmysl 2

Charakteristika– chemický průmysl je spojován s farmaceutickým průmyslem a v rámci zpracovatelského odvětví, staví se na přední místo, chemický průmysl je osou každého vyspělého státu, jde o odvětví, které je náročné na investice, vědu...

Chemický průmysl 3

Lokalizační faktoryVODA – chemický průmysl je závislý na vodě, velké chemické kombináty se stavějí v blízkosti stabilních říčních toků či nádrží, USA – Mississippi či Velký Kanadská jezera, u nás – PolabíSUROVINOVÉ ZDROJE –...

Chemický průmysl 4

Obory chemického průmyslu1) Anorganická výroba– produkce kyseliny sírové – jako součást velkých chemických kombinátů – náročná přeprava kys. sírové– produkce hnojiv – co do objemu nejrozsáhlejší složkou anorganické chemie1/2 dusíkatá hnojiva1/4 fosforečná hnojiva1/4 draselná...

Chemický průmysl 1

Charakteristika– chemický průmysl je spojován s farmaceutickým průmyslem a v rámci zpracovatelského odvětví, staví se na přední místo, chemický průmysl je osou každého vyspělého státu, jde o odvětví, které je náročné na investice, vědu...

Zámořské objevy Nizozemí

NIZOZEMÍNizozemí bylo na počátku 16.století sdružením sedmnácti téměř nezávislýchzemí- provincií (každá svůj sněm, vlastní privilegia a svobody),a tudíž zdeHabsburkové naráželi na odpor nizozemské šlechty proti zavedení absolutismu1) vyspělé řemeslo a zemědělství2) bohatství nizozemských měst...

Zámořské objevy Portugalsko

PORTUGALSKOPrvní koloniální říši vybudovali Portugalci, počátkem bylo v roce 1415 dobytí marockého přístavu Ceuty – jednoho z nejbohatších měst Středomoří. Za celkovou expanzi země vděčila princi Jindřichu Mořeplavci. Portugalci se však nikdy nemohli rovnat...

Zámořské objevy Španělsko

ŠPANĚLSKO Kryštof Kolumbus*1451, † 1506, Ital z Janova ve službách královny Isabely, podnikl nejslavnější námořní plavbu s cílem nalezení nové západní cesty do Indie. Dne 2. – 3. Srpna 1492 vyrazily z přístavu Pálos...

Cestovní ruch Afrika + Australie

AFRIKA – CR ovlivňují klimatické poměry– vysoká zdravotní rizika– jde o region kontrastů, oblasti s kvalitními službami X nepřístupné oblasti bez komunikací– hlavně přírodní zajímavosti– největší význam má severní Afrika – hlavně Egypt –...

Zámořské objevy 1

Koloniální výboje evropských zemí (ŠPANĚLSKO, PORTUGALSKO; HOLANDSKO) v průběhu 15 – 19. století Zámořské objevy a jejich důsledkyHistorie velkých zámořských cest a objevů – zhruba od počátku 15. století přinesla jeden z největších zlomů...

Cestovní ruch Amerika

AMERIKA Severní Amerika– dominantní je vnitrostátní CR USA a Kanady– v mezinárodním CR připadá rozhodující podíl na USA a Kanadu– severní Ameriku stále více navštěvují turisté z evropských zemí a Japonska– přírodní aktivity a...