Zeměpis otázky, referáty

Těžební průmysl 2

 Kanada – nerostné bohatství + ropa, významným prvkem je blízkost USA, které dlouhodobě investuje do těžebního průmyslu v Kanadě, Kanada je vedoucím exportérem zinku, uranu, niklu, mědi, platinových kovů… – téměř 2/3 do...

Těžební průmysl 1

Těžební průmysl• základna prům. výroby ( 8% sv. prům. produkce )• závislý na nerostném bohatství • typy areálů těžebního půmyslu: 1) pánevní – rozsáhlá území ( hl. rudy, uhlí, ropa & z. plyn )2)...

Energetický průmysl 2

Výroba elektrické energie– k výrobě el. energie se využívá 1/3 prim. zdrojů– tepelné elektrárny: budovány v blízkosti zdroje paliva,velká spotřeba vody,neekologické– hydroelektrárny: budovány na tocích s hydroekonom. potenciálem, plní režimovou fci.- tj. záložní zdroj,levný...

Strojírenský průmysl 4 oblasti

Hlavní regiony: – rozmístění nerovnoměrné, nejvíce sev. polokoule 1. Severoamerický – 1/3 svět. produkce USA, Kanada (Velká jezera, SV Atlantik), Mexiko, Portoriko 2. Západoevropský – 25 – 30% svět. produkceEU (SRN, FR, VB, IT,...

Energetický průmysl 1

Energetický průmyslEnergetika ( palivově energetický komplex) je základem moderního hospodářstvíSpotřeba energie důležitým ekonomickým ukazatelem. Energetické zdroje : – primární – přírodní bohatství: uhlí, ropa, jaderné palivo, vodní energie)– sekundární – vznikají úpravou prim. zdrojů...

Strojírenský průmysl 2

Faktory rozmístění:– vědeckotechnický pokrok– pracovní síla – dostatek kvalifikovaných sil a inženýrsko-technických kádrů x levná i nekvalifikovaná prac.síla – masová výroba spotřebních předmětů (rozvojové země)– surovina – zejména kovy – spotřeba přes ½ výroby...

Strojírenský průmysl 3

1. Těžké strojírenství – závody – komplexy s individuální a malosériovou výrobou – vysoká spotřeba kovu – u zdrojů, návaznost na hutnictví – produkce těžkých dopravních prostředků, stavebních a zemědělských strojů, agregátů k těžbě...

Strojírenský průmysl 1

Strojírenský průmysl Strojírenský průmysl= vedoucí odvětví průmyslové výroby (spolu s petrochemií) Strojírenská úroveň států = ukazatel vyspělosti– vyrábí výrobní prostředky zajišťující mechanizaci, automatizaci a řízení hospodářství (výsledky vědeckotechnického pokroku v praxi a růst produktivity...

Chemický průmysl 5

Světové oblasti chemického průmyslu4 hlavní regiony, které jsou shodné s regiony strojírenskými 1. Evropa ( bez Ruska a Ukrajiny ) – 1/3 celkové produkce světového chemického průmyslu Nizozemí, Francie, Německo, Itálie2. Severoamerický kontinent –...

Chemický průmysl 6

Česká republikaChemický a farmaceutický průmysl patří také ke stěžejním průmyslům65% – zahrnuje výroba základních chemických látek – obecně kyseliny13% – výroba léčiv10% – výroba čistících + kosmetických výrobkůPolabí, Ústecko – Spolchemie, Setuza, ChemopetrolStředočeský kraj...