Zeměpis otázky, referáty

Rostlinná výroba 4

Textilní kultury: 1. Vlákna plodů – hlavně bavlník, menší význam má kapok a kokosové vláknoBavlník: – nejdůl. kultura – pokrývá ½ potřeb všech textilních vláken – pěstuje se většinou jako jednoletá rostlina, zejména v...

Rostlinná výroba 5

3. Vlákna listováKaučukovník:– přírodní kaučuk se vyskytuje v latexu /šťávě/ mnoha druhů rostlin– největší hosp. využití má kaučuk pocházející z Amazonky (Brazílie), jeho vlastnosti se mohly uplatnit až po vynálezu dokonalého zpracování (vulkanizace)– později...

Rostlinná výroba 2

Luštěniny:– jsou nejefektivnějšími producenty bílkovin, na stejné ploše jich produkují 2-3 krát více než obiloviny– Sója: Severní Amerika, Asie– Hrách: Rusko, Evropa, Střední Asie– Čočka: Středomoří– Fazole: Severní Amerika a Střední A Brambory rozšířily...

Rostlinná výroba 3

Olejninyrostlinný tuk doplňuje tuky živočišné, značný význam má v rozvojových zemích s nedostatečně rozvinutou živočišnou výrobouSója – náročná na teplo a odolná proti suchu, pochází z Číny nevýhoda: dlouhé vegetační období Severní Amerika, Latinská...

Rostlinná výroba

Základní potravinové kultury– mají rozhodující význam pro zásobování obyvatelstva uhlovodany, bílkovinami a tuky– patří sem obiloviny, okopaniny a luštěninyObiloviny:– pšenice, rýže, kukuřice, ječmen, žito, oves, proso, čirok– slouží k výživě přímo nebo jako krmivo–...

EU

EU – Cíl – společné využití přírodních, lidských a finančních zdrojů; ochrana společného trhu; téměř volný pohyb zboží, kapitálu a pracovních sil; vytvoření společné měnyPočátky evropské integrace18. dubna 1951 byla šesti evropskými státy (Belgie,...

Instituce EU

Instituce EUEvropská rada nejvyšší politický orgán, rozhoduje o nejzákladnějších otázkách evropské integrace; vznikla r. 1974; tvoří ji hlavy států nebo vlád členských zemí; nejvyšší politický orgán Unie, stanoví směrnice pro politiku společenství, poskytuje podněty...

Potravinářský průmysl 2

Faktory rozmístění:1. Suroviny• Velká část závodů orientována na zemědělské oblasti (potr. pr. náročný na suroviny) – zejména menší závody• Většinou spotřeba surovin mnohem vyšší než váha hotové produkce (hodnota sur. 80-90 %) – zemědělské...

Potravinářský průmysl 3

Rozmístění:= typické oblasti koncentrace:1. Velké městské aglomerace (konurbace)– New York, Moskva, Paříž atd.– Bezprostřední spotřeba2. Dovozní přístavy– Londýn, Liverpool, Hamburg, Brémy, Amsterdam, New York apod.– Mlýny, olejárny, balírny čaje, zpracování kávy, kakaové boby, ovoce,...

Ekonomická integrace

Integrační a desintegrační tendence. V současném světě se stále silněji prosazují tendence ekonomického sdružování jednotlivých státních útvarů do větších celků. Toto integrování hospodářství vyvolává prohlubující se geografická ( územní) dělba práce ve světě, potřeba...