Zeměpis otázky, referáty

Hutnický průmysl 3

ČR – nejdůležitějšími regiony černé metalurgie Ostravsko (Nové Hutě,Vítkovice, Třinecké Železárny), Kladensko a Plzeň. Nejbohatší na železnou rudu je bývalé SSSR. Evropa je na posledním místě v těžbě rud. – Před 2. sv. válkou...

Hutnický průmysl 4

Barevná metalurgie se co do objemu výroby nemůže porovnávat s hutnictvím železa, ale jde o významově nepostradatelnou položku pro celkový rozvoj dalších průmyslových odvětví. Bauxit – hliníkárenství (přes 100 mil. tun v roce 1995)...

Hutnický průmysl 5

Hutnictví prošlo ve 20. letech několika obdobími:1) před 2. sv. válkou převládali v jeho struktuře těžké kovy jako jsou měď, olovo, zinek a cín. 2) Po 2 sv. válce až do 70. letech probíhal...

Hutnický průmysl

1) železa a oceli : = černá metalurgie– zahrnuje 95% spotřeby kovů ( dle hmotnosti )– výroba surového železa a oceli za pomocí žel. šrotu = 1,5 – 2x než bez sž ( Japonsko...

Hutnický průmysl 2

HUTNICTVÍ OBECNĚHutnický průmysl, který zahrnuje výrobu železa, oceli, barevných kovů a jejich slitin, představuje materiálovou základnu pro další průmyslová odvětví, zejména pro strojírenskou výrobu. Těžba rud a jejich zpracování patří zároveň k nejstarším oborům...

Živočišná výroba 3

Chov skotu– rozšířen rovnoměrně po celém světě– buvol indický, banteng, zebu, jak – tam kde selhává chov krav– azbezpečuje přes 90 % světové spotřeby mléka a více než 30 % massa– Výskyt: 1. Austrálie...

Živočišná výroba 2

Zemědělská výroba prošla 2 revolucemi:A/ Neoletická revoluce: přechod od sběrné společnosti (sbírali rostliny a lesní plody) k pěstování zemědělských plodinB/ Zelená revoluce: v 50. – 60. tých letech 20. st.2 směry: 1) zapojení mechanizace,...

Živočišná výroba typy

Kočovný chov – charakteristický pro suché oblasti Afriky, JZ a centrum Asie– Nomádi s rodinami provázejí stáda po trasách určovaných rozložením pastvin Polokočovný chov – Kazachstán, střední Asie, Mongolsko, západní Čína– přesuny stád zajišťují...

Lesní hospodářství

Od vzniku lidstva káceli lidé stromy, aby získali palivo a dřevo. Například oblast mírného pásma v severní Evropě, včetně většiny Británie a krajina okolo Středomoří byly kdysy porostlé smíšenými lesy. Později byly narušeny tropické...

Živočišná výroba

Vývoj zemědělství Zemědělství vzniklo na Blízkém východě před více než 10 000 lety vyšlechtěním obilnin a ochočením ovcí a koz pro získání mléka, masa a vlny. Lidé pak založili svá sídliště – až na...