Zeměpis otázky, referáty

Demografická revoluce

Demografická revoluce1. fáze období nízkého růstu – primitivní chování porodnost a úmrtnost jde jako po sinusoidě státy centrální Afriky2. fáze vysokého růstu dochází k prudkému poklesu úmrtnosti, porodnost je značně vysoká státy Afriky (kromě...

Demografická revoluce

 1/4 lesy 1/5 polopouště a pouště 1/5 chladné, silně členité, nepřístupné oblasti rok 2000: 10 % orné půdy 12 % luk a pastvin 25 – 30 % lesy až 50 % nevyužito, devastováno,...

Rozmístění obyvatelstva vzhledem k podnebním faktorům

3. Rozmístění obyvatelstva vzhledem k podnebním faktorům (teplota a vlhkost) nejméně zalidněné jsou oblasti s extrémním podnebím (studené a horké „pouště“), tj. 1/5 plochy světa s 2 % obyvatelstva = Arktida, Antarktida, východní Sibiř,...

Rozdíly:

Rozdíly:1. Rozmístění obyvatelstva vzhledem k vzdálenosti od moře 57 % populace žije ve vzdálenosti do 200 km od moře (=30 % povrchu) – tj. značná hustota 28 % populace žije v vzdálenosti do 50...

24.9. Nový Zéland

Nový Zéland Ostrovní stát nedaleko Austrálie v Tichém oceánu. Území tvoří Severní ostrov a jižní ostrov a oba jsou skoro stejně velké. Říká se jim ostrovy ohně a ledu. Severní ostrov je mírně zvlněná...

Geografie

Geografie Globální problémy problémy, které podstatně ovlivňují vývoj celého světového systému z hlediska času – dlouhodobé z hlediska prostoru – všechny oblasti světa, v různých oblastech světa působí s různou mírou příklad: vědeckotechnická revoluce...

24.8. JAR

Průmysl – základní je těžební průmysl – zlato, platina, chrom, mangan, diamanty – vše do 1. pětky na světě. Významné jsou uranové rudy, rudy železa, mědi, stříbra, černého uhlí aj. Hlavní oblastí těžby je...

24.6. Austrálie

ZemědělstvíMá významné postavení. Obdělává se jen 6,6 % plochy státu, louky a pastviny tvoří 60% území. Dominuje živočišná výroba, hlavně chov ovcí pro vlnu, ale i pro maso. Významný je také chov skotu ve...

24.7. Izrael, JAR

Izrael JARPřímořský stát jižní Afriky při pobřeží Atlantského a Indického oceánu. Pobřeží je málo členité, vnitrozemí tvořeno náhorními plošinami a hornatinami. Na jihu země Great a Little Karroo a Kapské hory se známou Stolovou...

24.4 Austrálie

Stát na Australské pevnině, Tasmánii a na přilehlých ostrovech Indického a Tichého oceánu. Je to 6. největší stát světa. Přírodní poměry Australský kontinent má poměrně málo členité pobřeží. Na severu vybíhají dva rozsáhlé poloostrovy...