Zeměpis otázky, referáty

Struktura světové materiální výroby

Struktura světové materiální výroby zaznamenává v posledních 15-20 letech 2 tendence (protichůdné):1) výrazná diversifikace struktury NH2) formování meziodvětvových komplexů – v budoucnu (aerokosmický komplex, …) Každá výroba je umístěna na konkrétním území v konkrétních...

Odvětvová skladba NH

Odvětvová skladba NH– vyjadřuje se podílem odvětví a oborů na celkové hodnotě výroby a na zaměstnanosti obyvatelstva– 3 úrovně:– MAKROSTRUKTURA– vymezuje základní ekonomické proporce mezi výrobní a nevýrobní sférou– určuje řazení zemí k jednotlivým...

Diference obyvatelstva dle náboženství

Diference obyvatelstva dle náboženstvíPočetně nejrozšířenější je KŘESŤANSTVÍ (vznik roku 27-30)– rozšířeno na všechny kontinenty– kolem roku 1000 dochází k rozštěpení na křesťanství západní (centrum je ve Vatikánu a hlavou je papež) a východní (uznávají...

ISLÁM

ISLÁM– rozšířen hlavně v Asii a Severní Africe– vznik prorok Muhamadem– základní literatura je Kurán Křesťanství převládá v Evropě, Severní a Jižní Americe a v Austrálii. Kde se světová náboženství stýkají, vznikají ohniska neklidu...

Urbanizace

Urbanizace – nejvíce se projevila v: S Americe 77,5 % LA 76 % Evropě 75,1 % Austrálii 70 % Asii 37,5 % Africe 37,0 % Strukturální charakteristiky obyvatel– existuje řada znaků, např.: řeč, výška,...

Jazyková rodina

Jazyková rodina– celkem jich je asi 20-22– těch nejrozšířenějších je asi 10-12– téměř 2/3 světové populace mluví jazyky 2 rodin – Indoevropská, Čínskoaustralská– celkem existuje asi 3000-7000 jazyků + různá nářečí– na některých světadílech...

Všeobecná hustota zalidnění

Všeobecná hustota zalidnění – nejméně: – Mongolsko 1,5– Namibie 2,0– Austrálie 2,4– Island 2,7 – Kanada 3,1 Pozn.: Jsou to země s pouštěmi a nebo s hustě zalesněným povrchem. – nejvíce: – Indie 299,3–...