Zeměpis otázky, referáty

24.5. Austrálie

Nerostné bohatstvíAustrálie má velké nerostné bohatství – ložiska kamenného a hnědého uhlí, ropy a zemního plynu, kvalitní rudy železa, barevných kovů (měď, zinek, olovo, nikl), dále uranu, titanu, rud drahých kovů – zlato, stříbro....

24.2. Kanada

Těžební průmysl – světpově významná je těžba rud barevných a nebarevných kovů. Zabírají v těžbě zinku, uranu a niklu 1. místo na světě. Dále těžba mědi, olova, zlata, stříbra, platiny. Rudy barvných kovů se...

22.3. Kanada

zemědělství – produktivní s vysokým stupněm mechanizace, založené na specializované farmářské velkovýrobě. Hodnotu produkce převažuje živočišná výroba – masný skot (Alberta, Saskatchewan), mléčný skot (Ontario, Quebec). Významný je také chov prasat a ovcí. Na...

24. Přesídlenecké země – Kanada

KanadaStát na severu severoamerického světadílu, který sousedí se třemi oceány – Tichý, Atlantský a Severní ledový. K území patří řada ostrovů, na severu Artické souostroví, na východě Newfounland a na západě Vancouver. Kromě USA...

24.1. Kanada

Podnebí je na severu arktické a subarktické, na jihu mírné, vnitrozemské, nejteplejší a nejvlhčí je pobřeží Tichého oceánu. Rostlinstvo tundry a lesotundry, severokanadské jehličnaté lesy, na JV smíšené, na jihu travnaté prérie. Nerostné zdroje...

23.5. USA

ZemědělstvíJE vysoce produktivní a je plně mechanizované a chemizované. Disponuje velkým množstvím půdy a pastvin, které jsou úrodné. Podstatná část produkce je vyprodukována velkými, specializovanými a organizovanými farmami, které zásobují trh i vývoz. Trvale...

23.6. USA

Služby73% obyvatel pracuje ve službáchdoprava – vše je na velmi dobré technické úrovni, protože je zde konkurence (73% obyvatel pracuje ve službách).– železnice x tracky ( rychle se kazící zboží )– auta x hromadná...

23.3. USA

ObyvatelstvoŽije zde asi 280mil. obyvatel. Na východě se nachází největší světová megalopole, což je urbanizované území mezi Bostonem a Washingtonem. Žije zde více než 50mil. obyvatel. Jsou zde zastoupena všechna lidská plemena od europoidního...

23.4. USA

Strojírenství – hlavním odvětvím je výroba dopravních prostředků, centrem Detroit (General Motors a Ford), v Kalifornii je výroba raket a kosmický průmysl, v Seattlu a při pobřeží Mexického zálivu také. Loďařské a železniční prostředky...

23.1. USA

podnebí Vycházíme z klimatického pásma, které je povětšinou subtropické a mírné.Havaj, Florida – tropické podnebí. Aljaška – subarktické a arktické. Vlhčí je západ, poté východ v subtropickém pásu, kde se uplatňuje monzunové proudění. Nejvlhčím...