Zeměpis otázky, referáty

Demografie 8

Pseudourbanizace – chudší obyvatele do městExistuje celá řada studií o výpočtech obyvatelstva, v 2025 – 9,4 mld (nejhorší prognóza), v 2100 – více jak 17 mld.S tím souvisí i problém výživy, potravinový – hladÞ...

Demografie 5

DEMOGRAFICKÉ OPTIMUM= označení režimu prosté reprodukce, kdy se demog. situace stabilizuje, ideál – 3 děti na 1 ženu – absolutní přírůstek se snižuje – vrchol již minulostí, klesá tempo průměrného přírůstku (růst absolutních ukazatelů...

Demografie 6

Demografická exploze má významný regionální aspekt. Nejlidnatějším kontinentem je Asie. Prognózy – pokud Afrika měla 800 mil obyvatel v roce 2000 Þ 2040 – necelé 2 mld. Podíl Asie se v příštích desetiletích sníží...

Demografie 7

Nedokonalá společenská výše – v tropické Africe (na 10 tis. Obyvatel 1lékař)Þ s tím souvisí nemoci ( v Evropě 1 lékař na 30 obyvatel)s demografickým problémem souvisí i problém gramotnosti – ¼ obyvatelstva je...

Demografie 2

Vzhledem ke zpomalení demografického růstu v řadě zemí se podle zprávy ustálí světová populace v roce 2050 na 9.5 mld lidí, z toho 8 mld bude žít v rozvojovém světě. To je sice více,...

Demografie 3

Ve všech zemích dochází k pokroku v šíření vzdělanosti (byť v subsaharské Africe jen velice pomalu). Počet negramotných klesl v rozvojovém světě na 29% v roce 1993. Znepokojivé jsou příčiny zbrždění populačního růstu –...

Demografie 4

Demografický problém = k označení zásadních změn v procesu reprodukce obyvatelstva se užívá termín demografická revoluce – je to změna v režimu demografické reprodukce od vysokých a neregulovaných hodnot porodnosti a úmrtnosti k hodnotám...

Demografie 1

Demografický problém Populační exploze – Obrovský přírůstek lidí v zemích chudého jihu1900 – 1,8 mld lidí2000 – 6,7 mld lidí2025 – 8,5 mld lidí– Čistý přirozený přírůstek 1 000 000 / 4-5 dní– Problémy...

Doprava 5

Železniční doprava• nejdůležitější v nákladní dopravě; hromadné a objemné náklady na střední a velké vzdálenosti, které nepodléhají zkáze (vnitrostátní i mezinárodní)• + osobní přeprava – menší význam (konkurence automobilové d.)• rozvoj na základě technického...

Doprava 6

Letecká doprava• hlavně přeprava osob na velké vzdálenosti v mezikontinentálním měřítku a přeprava nákladů• rychlá a relativně bezpečná• vznik „komplexů“ souvisejících provozů a služeb u letišť, vysoký počet zaměstnanců• koncentrace provozu na letištích v...