Zeměpis otázky, referáty

Doprava 3

Automobilová doprava• malé kusové a rychle se kazící zásilky a osobní doprava, krátké vzdálenosti• objemově největší v nákladní i osobní dopr.• Realizace vnitrooblastní dělby práce, ale i mezinárodně• Často návaznost na překladiště jiných typů...

Doprava 4

Činitelé rozmístění:– společensko-ekonomické skutečnosti – zejména úroveň, skladba a územní uspořádání hospodářství v dané oblasti – vliv na hustotu a charakter silniční sítě– popř. vojensko-strategická hlediska– omezeně přírodní podmínky – viz členitý terén• vyspělé...

Doprava 1

Automobilová, železniční a letecká doprava Postavení dopravy ve společenském procesu = významné odvětví svět. hospodářství– v širším pojetí = přemisťování užitných hodnot (věcí) a osob, = cílevědomá lidská činnost přemisťující lidi, náklady, energii, zpráv...

Doprava 2

Členění – podle prostředí, ve kterém se uskutečňuje:1. pevninská doprava – faktory rozmístění = zejména hospodářské potřeby, popř. vojensko-strategická hlediska– železniční – nejdůležitější v nákladní dopravě– silniční-malé kusové a rychle se kazící zásilky a...

Problematika vody 7

Ochrana vodMluvíme-li o nástrojích pro ochranu vod, máme na mysli zejména: – právo – státní správu – ekonomické nástroje – úroveň techniky – úroveň vodního hospodářství – sledování kvality vody – mezinárodní spolupráci K...

Problematika vody 5

Se znečišťováním vod souvisí dva jevy-eutrofizace a vodní eroze. Eutrofizace je proces zvyšování produkce nové živé organické hmoty, vytvořené fotosyntetickou činností rostlinných organismů v povrchové vodě, především v důsledku organických živin(dusíku a fosforu). Taková...

Problematika vody 6

Specifické aspekty znečištění světového oceánuSvětový oceán pokrývá 71% zemského povrchu, a má proto významnou úlohu v globálních procesech Země(oběh vody, utváření klimatu, ..). Obrovský prostor světového oceánu, 1338 mil. km3 vody, tj. 96,5% všech...

Problematika vody 3

ZNEČIŠŤOVÁNÍ VODPřítomnost vody je nutnou podmínkou existence života. Voda je nezbytnou složkou rostlinných a živočišných organismů i prostředí, ve kterém probíhají důležité procesy a děje. Pro člověka je nenahraditelná, jelikož tělo obsahuje této látka...

Problematika vody 4

Znečišťování vodních zdrojůSvětová zdravotnická organizace přijala tuto definici znečištění vod: Voda je znečištěna, je-li její složení změněno v důsledku přímé nebo nepřímé činnosti člověka tak, že je méně vhodná pro některé nebo všechna účely,...

Problematika vody 2

K vyřešení krize je třeba dostatek politické vůle. podle statistik OSN ve světě strádá nedostatkem pitné vody na 200 milionů lidí. Každoročně zemře na choroby způsobené kontaminovanou vodou a špatnými hygienickými podmínkami víc než...