Zeměpis otázky, referáty

12.3. Česká republika – zemědělství, doprava, služby…

DopravaJejí intenzita se vyjadřuje dvěmi činiteli:1) výkon – součin přepravených osob či nákladů na určitou vzdálenost.vlak- má největší výkon, ale neustále klesá, protože přibývá nákladní automobilové dopravy.2) objem – počet přepravených osob nebo hmotnost...

13. Západní Evropa ( VB, Irsko, Francie, Benelux )

Jedná se o území států : Velká Británie (Londýn), Irska (Dublin), Francie (Paříž), Belgie (Brusel), Nizozemí (Amsterodam) a Lucembursko (Lucemburk). Z geologického hlediska se zde nachází staré oblasti jako jsou Benevis, který byl modelován...

12.1. Česká republika – zemědělství, doprava, služby…

Z hlediska fyzickogeografického člůenění lze republiku rozdělit na několik typů.Jsou to:a) Kukuřičný typ, který zahrnuje oblasti s nejpřiznivějšími přírodními předpoklady, tj. nížinné plochy do 200 m.n.m. s ročním průměrem teplot kolem 9/10°C. Jsou zde...

12.2. Česká republika – zemědělství, doprava, služby…

Základním odvětvím je rostlinná výroba, která zajišťuje nejen výživu obyvatelstva, ale i krmiva pro hospodářské živočichy. Dominují obiloviny, které jsou pěstované na polovině orné půdy, ale vzrostly i plochy pícnin a techniské plodiny. Nejrozšířenější...

12. Česká republika – zemědělství, doprava, služby…

ZemědělstvíI přes to, že podíl zemědělství na tvorbě HNP v posledních letech klesá, jedná se o velmi významné odvětví hospodářství. V zemědělském sektoru pracují asi 3% ekonomicky aktivního obyvatelstva. Funkcí zemědělství je vyrábět zdravé...

11.4. Členství ve světových organizacích

OSN a přidružené organizace ( MMF, UNESCO)UECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (od 1995, 50 členů)NATO- od 12.3.1999EUCEFTA – Středoevropská zóna volného obchodu ( ČR, Slovensko, Polsko, Slovinsko, Rumunsko,. ) ObyvatelstvoPočet obyvatel...

11.3. Česká republika – hospodářství, přír. zdroje…

– textilní průmysl – hlavně v severních a severovýchodních Čechách a na severní Moravě. Většina surovin je dovážena, jsou využívána i chemická vlákna. Oděvní průmysl – Prostějov, Jitex. – obuvnický, kožedělný průmysl – Baťa,...

11.1. Česká republika – hospodářství, přír. zdroje…

Průmysl EnergetikaNa výrobě elektrické energie se podílejí tepelné, atomové, vodní, slunečné a větrné elektrárny.1) tepelné – asi 65 % podílu na výrobě energie, nacházejí se hlavně v blízkosti zdrojů nebo na významné dopravní trase....

11.2. Česká republika – hospodářství, přír. zdroje…

Odvětví průmyslu – hutnictví – toto odvětví průmyslu má u nás dlouholetou tradici. Domácí surovinová základna je však nedostatečná, a tak dochází k sekundárnímu zpracování (zpracování polotovarů). Zvyšuje se kvalita, přesto se špatně vyváží,...

10.3. Vegetace, půda

VegetaceLesy zabírají asi 1/3 území a jedná se převážně o jehličnaté lesy. Původně zde byly převážně lesy smíšené, ale kvůli potřebě dřeva se začaly vysazovat spíše jehličnany, které rychleji rostou. Takže teď jehličnany převažují....