Zeměpis otázky, referáty

16. Střední Evropa ( Německo, Švýcarsko, Rakousko … )

PovrchJedná se o státy Německo, Švýcarsko, Lichtenštenjsko a Rakousko. Jde o region nejvyspělejších zemí v sousedství naší republiky. Povrch Německa je na severu nížinatý (severoněmecká nížina), směrem k jihu se členitost reliéfu zvyšuje –...

16.1. Německo

350 tisíc km, 82 mil. obyv. , Berlín Povrch se zvedá od nížinatého severu až k velehorské hradbě Alp na jihu. Téměř 40% zabírá Severoněmecká nížina, jejíž povrch byl formován čtvrtohorním zaledněním (vřesoviště Lüneburger...

15.3. Finsko

Rozloha:337 000; 5,1 mil obyvatel; Helsinky Po Švédsku nejrozlehleší země severní Evropy. Povrch tvoří nížiny a pahorkatiny, anchází se zde více než 35 000 jezer, která jsou většinou propojen, což zvyšuje jejich dopravní význam....

15.4. Dánsko, Island

Rozloha :43 100; 5,3 mil. obyvatel; Kodaň Jedná se o nejmenší, ale nejvíce zalidněný stát severní Evropy. Dánsko má výhodnou dopravní polohu mezi Severním a Baltským mořem. Nížinný povrch a mírné podnebí umožňují zemědělské...

15.1. Norsko

Rozloha :324 200; 4,3 mil. obyvatel; Oslo Norsko má velmi členité pobřeží, je tvořeno fjordy, které vnikají často velmi hluboko do pevniny. Jelikož jsou velice hluboké a nezamrzají, najdeme zde řadu dobře vybavených přístavů...

15.2. Švédsko

Rozloha : 450 000; 8,8 mil. obyvatel; Stockholm Rozlohou i počtem obyvatel to je největší a hospodářsky nejvyspělejší stát severní Evropy. Jeho povrch je hornatý, nížina tvoří jen jižní část. Říční část je hustá...

14.6. Řecko

Stát Balkánského poloostrova a přilehlých ostrovů. Přírodní poměry – pevninská část státu má velmi členité pobřeží, vnitrozemí je hornaté, z části krasové. Pohoří Pindos a Olymp. Hory jsou prostoupeny kotlinami, nížiny pouze na dolních...

15. Severní Evropa ( Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko … )

Z hlediska geologického stáří se jedná o velice staré území, které bylo formováno naposledy kaledonským vrásněním, a tak zde nalezneme nepříliš vysoké hory. Navíc bylo území zbroušeno pevninským ledovcem. Island je oproti tomu mladý...

14.4. Itálie

Průmysl závisí na dovozu základních surovin a paliv. Orientuje se na materiálově nenáročné obory. Nejvýznamnější odvětví jsou: strojírenství (osobní automobily, elektrotechnika, kancelářské, potravinářské a obráběcí stroje), chemický průmysl (plasty, léčiva, fotomateriál), spotřební průmysl (textilní,...

14.5. San Marino, Vatikán, Malta

San MarinoNejmenší republika na světě, cestovní ruch. VatikánNejmenší stát na světě, sídlo papeže. Kulturně historické památky obrovské hodnoty. MaltaOstrovní stát ve Středozemním moři, republika v rámci Commonwealthu, úřední řeč – maltština a angličtina. Průmysl...