Zeměpis otázky, referáty

Problematika vody 1

Problematika vody OSN vydala v březnu 2003 zprávu o stavu vodních zdrojů ve světě. Studii vydala u příležitosti Mezinárodního roku vody.Zásoby vody stále mizí. V příštích dvaceti letech by se dokonce měly v přepočtu...

9 PŘEDNÁŠKA GEOGRAFIE

Národní hospodářství jeho jednotlivé části mají odlišný charakter: průmysl – neomezená možnost koncentrace – průmysl má bodový charakter zemědělství – potřebuje plochy zem. a orné půdy různě veliké, má areálový charakter, je závislé na...

8 PŘEDNÁŠKA GEOGRAFIE

Strukturální změny obyvatelstva Podíl mužů a žen: index maskulinity – kolik mužů na počet žen převládají ženy – 54% z celkové populace u novorozenců je poměr zhruba 1:1, ale v 1. roce více umírají...

7 PŘEDNÁŠKA GEOGRAFIE

Lidská sídla oblast kterou se zabývá sídelní geografie nejstarší doklady cca 10 tis. let staré (v malé Asii, Palestině, event. v Tunisu) Mezopotamská nížina vznik 1. lidských sídel (podle archeologů), pěstování rostlin, chov domestikovaných...

6 PŘEDNÁŠKA GEOGRAFIE

(5) PŘEDNÁŠKA omezení migrace v zemích EU => „Šengenské“ dohody cíle migrace: USA, Latinská Amerika, JAR, Perský záliv – Saudská Arábie, Kuvajt (brání se migraci tím, že podle islámského práva sekají končetiny migrantům) mění...

5 PŘEDNÁŠKA GEOGRAFIE

v průměru ve všech hospodářsky vyspělých zemích klesá ú. p. ke kritické hranici 2,1 – při poklesu na úroveň 2,0, už by se nejednalo o úhrnnou plodnost, ale jen o „pouhou“ reprodukci zmenšování absolutního...

4 PŘEDNÁŠKA GEGRAFIE

Rok 2000 – víc než 6 mld. lidí ročně přibývá kolem 90 mil. lidí se stálým přibýváním se rozvíjí globální problém lidstva => obživa rozloha souše je 149 mil km2 – 1/4 lze využít...

3 PŘEDNÁŠKA GEOGRAFIE

Populační vývoj světa / lidstva Počátek 19. Století – nebyl rozdíl mezi rozvinutými a rozvíjejícími se (vyspělými a nevyspělými) státy byla poměrně vysoká porodnost (40-45 narozených na 1000 obyvatel) i úmrtnost (30 zemřelých/1000 obyv.)...

2. PŘEDNÁSKA GEOGRAFIE

SUBJEKT = diskutabilní, studuje důsledky toho, že na zemi existuje lidská společnost OBJEKT = geografická sféra země (biosféra, atmosféra,…) – bez diskusí Ekologie zkoumá vztahy organismů k prostředí Jednotky geografie regiony, ty mohou být...

1. PŘEDNÁŠKA GEOGRAFIE

* nejstarší věda * pralidé potřebovali leccos vědět * lidé v neolitu potřebovali vědět co je za tím kopcem, kdo tam žije – jaký kmen, jak je početný …. rozvoj geografie * koncem 14....