Zeměpis otázky, referáty

Litosféra,horotvorná činnost

Litosféra Dělíme ji na pevninskou, oceánskou a přechodnou Litosféra Horotvorná činnost Exogenní pochody a jimi vytvořené tvary georeliéfu Říční Kryogenní Mořské

Pedosféra a biosféra

Bioklimatické pásy pevnin Bioklimatické pásy pevnin 2 Bioklimatické pásy pevnin 3 Fytogeografické členění Biosféra Půdotvorní činitelé Půdní druhy Pedosféra a biosféra

Atmosféra,podnebí

Monzuny, místní větry Všeobecný oběh atmosféry Podnebí ( klima ) je dlouhodobý režim počasí v určité oblasti Počasí a podnebí Počasí a podnebí Termosféra Stratosféra, mezosféra Vrstvy atmosféry Atmosféra

Hydrosféra

Voda ve sněhu a ledu Bažiny Jezera Voda pevnin Pohyby mořské vody Vlastnosti mořské vody Oceány a moře Hydrosféra

Obyvatelstvo

STRUKTURA OBYVATELSTVA PROGNOZA OBYVATELSTVA PŘIROZENÝ PŘÍRŮSTEK KVOCIENT ROZVODOVOSTI GENERACE DIFERENCIACE OBYVATELSTVA Obyvatelstvo ČR Obyvatelstvo protektorátu: Obyvatelstvo,Hospodářství Afriky přirozený pohyb obyvatelstva, přirozená měna obyvatelstva… zdravotní stav obyvatelstva

Zeměpis – studijní materiály – mapa obsahů

zemepis – studijní materiály pro studenty – obsah … zemepis – studijní materiály pro studenty – obsah … zemepis – studijní materiály pro studenty – obsah … zemepis – studijní materiály pro studenty –...

Zeměpis – studijní materiály pro studenty – obsah 14

• z celkové rozlohy pevniny … 23) a) Struktura a podmínky rozmístění zemědělství… • Západ – 22 b) Evropa – přírodní poměry Zpracovatelský průmysl Nejvýznamnější průmyslové oblasti světa • přistěhovalci měli nejlepší … c)...

Zeměpis – studijní materiály pro studenty – obsah 12

Rozmístění Mechanický pohyb a rozmístění populace Demografická struktura Přirozený přírůstek Přirozený pohyb populace OBYVATELSTVO V současné době světové společenství stale intenzi… Příčiny a následky porušování ekologické rovnováhy… Ekologický faktor a rozmístění Z hlediska charakteru...

Zeměpis – studijní materiály pro studenty – obsah 11

Další významnou oblastí je pobřeží Mexického záliv… Přes 25 % světové výroby reprezentuje Severní Amer… Hlavní oblasti chemického průmyslu Zvlášť rychle roste produkce syntetických vláken Průmysl organické syntézy Základní anorganická chemie Umístění závodů v...