Zeměpis otázky, referáty

Afrika-Charakteristika

– 3.největší světadíl, oblast globálních problémů– rozkládá se na východní polokouli po obou stranách rovníku– hranice: s Evropou (Gibraltarský průliv), s Asií (Suezská šíje)– Z – Atlantský oceán, V – Indický oceán– pobřeží málo...

Fauna a flora Asie 2

– vegetační pásma – tundra (mechy, lišejníky)– lesotundra,– tajga (jehličnaté, smíšené, listnaté)– stepi, polopouště, pouště– středomořská oblast (cedr, trnité křoviny, středomořská vždy zelená květena)– savany– monzunové a tropické deštné lesy– živočichové – S (polární...

Rozdělení Asie 3

– Severní Asie – asijj.Rusko– Jihozápadní Asie (Afghánistán, Bahrajn, Irák, Irán, Izrael, Jemen, Jordánsko, Katar, Kypr, Kuvajt, Libanon, Omán, Saudská Arábie, Spoj.arab.emi., Sýrie, Turecko) – styčná oblast Ev., Af., a Asie, suché kontinentální subtrop.klima,...

SLUNEČNÍ SOUSTAVA

– uspořádání sluneční soustavy bylo ve středověku chápáno jako geocentrické– v 16.stol. Mikuláš Koperník – heliocentrický názor (planety obíhají kolem Slunce po kruhových drahách)– v 17.stol. Johanes Kepler – stanovil zákony pohybu planet (ne...

Asie-charakteristika 1

– tvoří s Evropou jednotný kontinent – Eurasii– podle asyrského „asü“ = země východu– největší světadíl– leží na severní polokouli– obyvatelstvo: 3,13 miliardy– omývána oceány – Severní ledový, Tichý a Indický– nerostné bohatství: ložiska...

Země

Země osnova:– vesmír a naše Galaxie– sluneční soustava– tvar a velikost Země– zeměpisné souřadnice– pohyby Země a její důsledky– čas a časová pásma– slapové jevy– dálkový průzkum Země – geoid – těleso, které nejpřesněji...

Česká republika

ČESKÁ REPUBLIKA-Charakteristika státu,Územní vývoj Obyvatelstvo ČR Cestovní ruch-ČR Reliéf ČR Dyjsko-svratecký úval Vodstvo ČR Rybníky a jezera ČR Hospodářství ČR Rozmístění průmyslu ČR Zemědělství ČR Doprava ČR Kraje ČR Jihomoravský kraj

Životní prostředí

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Antropogenní příroda Z hlediska charakteru činnosti společnosti… Ekologický faktor a rozmístění Příčiny a následky porušování ekologické rovnováhy v globálním měřítku V současné době světové společenství stale intenzivněji porušuje rovnováhu

Průmysl

PRŮMYSLOVÁ VÝROBA Komplexy s převahou náročných odvětví zpracovatelského průmyslu… Energetický průmysl Světová energetická bilance je podíl primárních energetických zdrojů na celkové spotřebě energie Ropný průmysl Největšími dovozci ropy a ropných derivátů zůstávají nadále RTE...

Kartografie,mapy

Kartografie Kartografická zobrazení geografických map Podle polohy zobrazovací plochy Vznik mapy Měřítka plánů a map Kartografické vyjadřovací prostředky Druhy map