Zeměpis otázky, referáty

Kanada

– federální stát – formální hlavou je britský panovník zastoupen voleným generálním guvernérem– dva úřední jazyky – francouzština a angličtina– hl.město – Ottawa– nerostné suroviny – rudy barevných a drahých kovů, železné a uranové...

Severní Amerika

Severní Amerika– omývána – ze západu Tichým oceánem, východu Atlantským oceánem a severu Severním ledovým– s Jižní Amerikou spojena Panamskou šíjí (Panamský průplav)– náležící ostrovy – především na severu – Grónsko (náleží Dánsku)– součástí...

Obyvatelstvo severní ameriky

Obyvatelstvo severní ameriky– řídce zalidněná– největší světová megalopole – mezi Bostonem a Washingtonem– nejlidnatějším státem je USA– vysoký přírůstek – vysoká porodnost, snížení úmrtnosti + přistěhovalství– zastoupena všechna lidská plemena – europoidní, mongoloidní (Aljaška),...

Státy bývalé SSSR

Státy bývalé SSSR– 1921 – vznik SSSR – největší stát na světě– 1991 – oddělení 15 svazových republik – v Evropě i v Asii (Kavkaz, střední Asie)– velké hospodářské problémy – v minulosti závislost...

Státy bývalé SSSR-Středoasijské

Státy bývalé SSSR-Středoasijské– hornatý povrch– kavkazská hranice je místem velkých problémů – boje Čečenska a Dagistánu s Ruskem (tyto státy jsou součástí Ruska)– Gruzie – nejsevernější, velké vnitřní problémy (hospodářské i politické), mnohonárodnostní stát...

Jihoafrická republika,Nigérie

– hl.město – Pretoria– největší – Johannesburg– hospodářství – vyspělý průmysl.-zeměd.stát, nejvyspělejší v Africe– průmysl – těžební (zlato, platina, chrom, mangan, diamanty, uran, železo, měď, černé uhlí, stříbro), hutnický, elektroenergetický, strojírenství (zeměděl.a stavební stroje,...

Rozdělení Afriky

– kolonizátoři necitlivě vymezili hranice států – nerespektovali kmenovou příslušnost (v 1 státě znepřátelené kmeny)– Severní Afrika (Alžírsko, Egypt, Libye, Maroko, Mauretánie, Súdán, Tunisko) – tzv.arabská (islámská) Afrika, oblast pouští, lidé při pobřeží, CR,...

Vodstvo,Fauna a flora Asie

nedostatek pitné vody– africké řeky – tvoří na mnoha místech peřeje a vodopády – velké zásoby energie, ale omezená splavnost– nejdelší řekou je Nil (Modrý a Bílý Nil; 2.nejdelší na světě) – počátek civilizace,...

Obyvatelstvo,Hospodářství Afriky

– velmi řídce zalidněná (nejhustěji – Rwanda, Nigerie, Burundi) – nejlidnatějším státem je Nigerie X nejméně Seychely – nízká míra urbanizace ale podíl městského obyv.se zvětšuje – ze všech světadílů nejvyšší natalitu a nejvyšší...

Asijští draci 4

– nově industrializované země – Korejská republika, Taiwan, Hong Kong, Singapur, Malajsie, Thajsko– využily své levné pracovní síly, zkušenosti a pomoci Japonska a USA– velké úsilí na export spotřebních výrobků a rozvoj odvětví s...