Zeměpis otázky, referáty

Umělé vodní nádrže

• rybníkyo Třeboňsko, Č. Budějoviceo pro chov ryb, rekreace, zásoba pitné a užitkové vody• přehradyo výroba el. energieo Tři soutěsky (ve výstavbě) – Chang Jiango Owen falls (Viktoriino jez.) – Nilo Asuánská (Násinova) –...

4. Pohyby

o Mořské dmutí (příliv, odliv)o Vlnění (vítr)o Mořské proudy oteplují a ochlazují pevninu teplé – od rovníku k pólům (Golfský, Monzunové proudy) studené – od pólů k rovníku (Penuánský, Labradorský) o Vlivy kosmické (přitažlivost...

Typy říčních sítí

Stromovitá – Vltava Vějířovitá (podtyp stromové) – Bodrog, Berounka Asymetrická – Kuma, Kubáň Pravoúhlá – Odra, Opava Mřížovitá – Rhona Péřovitá (podtyp mřížovité) – Váh Prstencovitá – Thames Paprsčitá – Hron • délka toku...

Nejdelší řeky

o Amazonka – 7025 kmo Nil – 6671 kmo Chang Jiango Mississippi • Nejvodnatější řekyo Amazonkao Kongoo Madeirao Chang Jiang Jezera • = přirozená sníženina zemského povrchu vyplněná vodou 1. Tektonickáo hluboká, protáhláo Tanganjuka,...

Slaná voda

• slaná voda – 97,5 % (oceán 96,5 %)• sladká voda – 2,5 %o ledovce, věčný sníh 68,9 %o podzemní sladká voda 29,9 %o bažiny, permafrost 0,9 %o řeky, jezera 0,3 %• oběh vody...

Oceán

• Zálivy: Bristajský, Botnický, Guinejský• Průlivy: Baspor a Dardanely, MosambickýMoře• Okrajová: oddělena (polo)ostrovy, Severní, Žluté, Japonské• Vnitřní: obklopena pevninou, s oceánem spojena průlivy, Středozemní, Černé, Rudé, Baltské Vlastnosti mořské vody 1. Barvao závisí na...

2. Slanost (salinita) … v ‰

o celkové množství rozpuštěných minerálních látek v 1 kg vody, průměrná sanilita 35‰ ( 35 g soli/ 1 kg vody)o zdroje soli – podmořské sopky, řekyo nejslanější – Rudé m. (43 ‰)o nejméně slané...

b) USA, KANADA

• před 25 000lety přišli příslušníci mongoloidní rasy• 1. Evropané byli Vikongové (kolem roku 1000)• Kryštof Kolumbus objevil v roce 1492 Karibskou oblast (San Salvador) a omylem ji nazval Indií – nový světadíl byl...

Zaměstnanost

• ve službácho Kanada 60% obyvatelo USA přes 70% obyvatel• v zemědělstvío Kanada 4%o USA 3% hospodářství• před 200lety – vývoz kožešin, dřeva, ryb, zemědělských plodin• na přelomu 19./20. století se průmyslová výroba vyrovnala...

Průmyslové oblasti

• severovýchodní část o jako první osídlena, dnes je centrem obchoduo průmyslové obory strojírenství (elektrotechnika) hutnický a chemický průmysl automobilový průmysl – Deitroit• jihovýchodní část (Appalačská)o původně tam byla hutnická základnao lesy – dřevozpracující...