Zeměpis otázky, referáty

20) a) Pedosféra

• = půdní obal země • půda je přírodní útvar, který je na rozhraní mezi živou a neživou úrodou• Složení půdy:o Živá složka- půdní organismy a kořenové systémy vyšších rostlino Neživá složka a) organická...

Hlinité (středně těžké)

o písčito- hlinité o Hlinito- písčitéo patří k zemědělsky výhodným půdám, nížiny Písčité (lehké)o dobře propouští vodu a obsahují málo humusu, vyskytují se na pískovcích a vátých píscích (4. Kamenité)o mezi pevnými částmi půdy...

Úrodnost půdy

• přirozená (bez zásahu člověka)• kulturní (za působení člověka)- hnojení, obdělávání, zavlažování Půdní typy (půdní horizonty) A. HUMUSB. ZVĚTRALÁ HORNINAC. MATEČNÁ HORNINA (nezvětralá) Černozemě• Nejúrodnější půdní typ- tvoří světové obilnice (hl.Ukrajina, Rusko)• Charakteristické pro...

Kostarika, Guatemala, Salvador, Nikaragua, Honduras

• pěstuje se káva, banány, bavlna, cukrová třtina, kakao, tabák• těžba vzácného dřeva• potravinářský, textilní, kožedělný Belize, Panama• oblast tropických pralesů• těžba vzácného dřeva na výrobu žvýkaček• cukrová třtina, rýže, citrusy• turistika, cestovní ruch•...

Ostrovní oblouk – Kordillery

Ostrovní oblouk – Kordillery • obyvatelstvo – Indiáni (Guatemala), mestici (Honduras, Panama), černoši (Belize) Bermudy, Bahamy • nerozvinutý průmysl – pouze tabákový průmysl • zpracování třtiny • rafinerie ropy v Portoriku a na Bahamách...

Barbados

• hl. m. Bridgetown• úřední jazyk – angličtina• produkce barev a léků• cestovní ruch těžící z bílých korálových pláží KUBA• hl.m. Havana• 11 mil. obyv.• pestré složení obyvatelstva – běloši, míšenci, černoši• úřední jazyk...

Podpovrchové vody

• Půdnío voda obsažená v půdních pórecho nevytváří souvislou vodní hladinu• Podzemnío prostá – zdroj pitné vody x minerálnío vyplňuje průlivy (pískovec), pukliny (žula)o vyplňuje souvislou podzemní hladinu• Minerální vody 1g soli / 1...

b) Střední Amerika

• Mexiko, Guatemala, Belize, Salvador, Hoduras, Nikaragua, Kostarika, Panama, Velké a Malé Antily• ostrovy Bermudy, Bahamy • Velké Antily – Kuba, Haiti, Portoriko, jamajka, Dominikánská republika• Malé Antily – Guadeloupe, Martinic, Trinidad a Tobago,...

MEXIKO

• hl. město Mexico• 94 mil. obyvatel• 2 mil. km2• 3. nejlidnatější stát Ameriky• pás činných sopek a zemětřesení – sopky Popocatepetl, Citlaltépetl• hodně lidí žije v oblastech s nadmořskou výškou nad 3000 m•...

3. Ledovcová

o jezera karová o jezera hrazená morénovým valem (Ženevské jezero) o Velká kanadská jezera, Kaspické moře 4. Pobřeží o jezero Maracaibo – ústí zarostlo, jezero se slanou • jezera podle plochyo Kaspické moře (371...